Bytový dům 570, 571

Zateplení domu, výměna tepelného zdroje

Rozsah činnosti Gyoza s.r.o.

Inženýring a technický dozor stavby