Bytový dům Hrnčíř

Developerský projekt

Rozsah činnosti Gyoza s.r.o.

Inženýring a technický dozor stavby