Developerskou činností se rozumí nákup pozemků pro určitý investiční záměr, následná výstavba a prodej či pronájem nemovitosti cílovému zákazníkovi.
Společnost Gyoza s.r.o. při realizaci vlastních developerských projektů využívá spojení inženýrských činností a vlastní stavební činnosti. V rámci realizace vlastních developerských projektů provádíme následující služby.

 • vytipování vhodného území a studie projektu
 • výkup a scelení pozemků
 • jednání s orgány veřejné a státní správy
 • řešení financování projektu
 • posouzení ekologických vlivů stavby
 • realizace projektu, popř. změny územního plánu
 • zajištění všech potřebných povolení
 • vybudování inženýrských sítí
 • vlastní výstavba projektu
 • prodej dokončených nemovitostí

PROČ SI VYBRAT NÁS

 • Založeno v roce 2006
 • Široké portfolio zkušeností
 • Desítky úspěšně dokončených staveb
 • Dodržování termínů a špičkové kvality